HEAD OFFICE

Plot No.20, 2nd Street, Kaushik Avenue Extn-II, Rajakilpakkam, Chennai - 600073.
Tel : +91 44 48513730.
CHENNAI-OMR

19,Balamurugan garden 1st Main Raod,
Thoraipakkam,OMR,Chennai-600097
Landmark: Besides ICICI Bank & Greens Technologies, Thoraipakkam
Ph: 7540070974

CHENNAI - CHROMEPET

63/68,Radhanagar Main Road
Chromepet,Chennai-600044
Landmark: Above Medplus Pharmacy
Ph: 7540070972

KALPAKKAM

1st Floor,Above Rajendra Silks
Pudupattinam Bazaar,
Kalpakkam-603102
Ph: 7540070973
              

ANUPURAM

1st Floor,NESCO Building,
Anupuram Township-603102
Ph: 7540070973


Unsplashed background img 3